Nettalliansen fortsetter veksten, runder 300.000 nettkunder

Kort tid etter Ringeriks-Kraft Nett valgte å bli eier i Nettalliansen, velger Austevoll Kraftlag SA å slutte seg til. Med Austevoll Kraftlag på eiersiden får Nettalliansen 49 eiere med til sammen over 300.000 nettkunder.

Nettalliansen har som formål å øke handlingsrommet til det lokale nettselskapet, slik at de små og mellomstore nettselskapene i Norge får drifte sitt nett under de samme forutsetninger som de større aktørene. Dette er det stadig flere av de mindre nettselskaper som får øynene opp for.

Austevoll Kraftlag er et kundeeiet samvirkelag som omfatter bygging og drift av infrastruktur og salg av energi- og telekomprodukter, og tilbyr både strøm, telefoni, tv og fiberbasert bredbånd. Austevoll Kraftlag er det første kraftlaget som har bygget et trådløst nettverk i hele kommunen. I tillegg til drift av fiber og el nett har virksomheten også ansvar for å bygge og vedlikeholde vann og avløpstjenester, og de er største eier av IKT bedriften EBRU Technologies og Austevoll utviklingsselskap.

Administrerende direktør Geir Bergflødt i Austevoll Kraftlag uttrykker positive forventninger over selskapets inntreden i Nettalliansen. – Vi ser på nettalliansen som et nyttig verktøy som kan samle kjøpekraft og være en driver i vår innsats for å kunne levere så kostnadseffektivt som mulig til våre kunder.

Austevoll Kraftlag har hele Austevoll kommune som sitt konsesjonsområde, med 4233 nettkunder. Torgeir Brovold, administrerende direktør i Nettalliansen er svært fornøyd med å få Austevoll med på eiersiden. – Austevoll har en sterk evne til nytenkning og innovasjon, og vil være en viktig ressurs inn i vår allianse. Vi ser frem til et godt engasjement og involvering fra vår nye eier.

Austevoll Kraftlag er eier i Nettalliansen med virkning fra 22. mai 2017.