Kompetansedeling

Nettalliansen skal effektivisere gjennom deling av kompetanse, ressurser og erfaringer mellom selskapene i alliansen.


Vi identifiserer sårbarhet og reduserer risiko

  • Vi kartlegger kompetanse og kompetansebehov
  • Vi etablerer møteplasser for erfaringsutveksling og kompetansedeling

Vi etablerer felles internkontrollsystem

  • Vi legger til rette for at alle selskap kan gjennomføre internkontroll på en enkel måte
  • Vi utarbeider felles mal- og rammeverk

Vi utfører risikoreduserende tiltak

  • Vi tilrettelegger for utveksling av kapasitet og kompetanse, og bygger kompetansefellesskap
  • Vi identifiserer beste praksis for bruk i hele alliansen