Felles innkjøp

Nettalliansen skal effektivisere gjennom samarbeid om innkjøp på alle områder.


Vi har en felles innkjøpssentral

  • Vi standardiserer innkjøp av materiell, tjenester og systemer
  • Vi monitorerer markedet og beste praksis
  • Vi gjennomfører anskaffelser iht. lover og regler

Vi etablerer effektiv avtaleforvaltning

  • Vi kvalitetssikrer leveransen
  • Vi ivaretar felles oppfølging av leverandører

Vi legger til rette for felles IT-løsninger

  • Vi anskaffer og forvalter felles løsninger
  • Vi fornyer og forenkler eksisterende løsninger og systemer