Digitalisering

Nettalliansen skal effektivisere gjennom digitalisering og forbedring av prosesser.


Vi skal sikre mer effektiv drift

  • Vi tar ut betydelige stordriftsfordeler
  • Vi fornyer og forenkler virksomhets- og arbeidsprosesser

Vi øker kompetansen

  • Vi deler og utvikler kompetanse
  • Vi legger til rette for lokale samarbeid

Vi standardiserer prosesser

  • Vi legger til rette for å gjøre prosesser og rutiner på samme måte
  • Vi etablerer beste praksis
  • Vi legger til rette for digitalisering og bedre samarbeid