Samhandlingsnett

Nettalliansen styrker det lokale nettselskapet

Bli en av oss 

Nettalliansen er et kompetanse- og innkjøpssamarbeid eid av små og mellomstore nettselskap i Norge. Sammen gjør vi de lokale nettselskapene mer effektive og robuste gjennom å gjøre ting sammen og på samme måte. 

Vi skal sikre økt effektivitet, gjennom digitalisering, felles innkjøp og kompetansedeling. Dette er eiernes viktigste redskap for økt konkurransekraft, utvikling av nye forretningsområder og utnyttelse av kompetanse og ressurser selskapene i mellom.

Våre eiere

Nettalliansen ble opprettet i 2009, og består av 41 nettselskaper på eiersiden.

 • Andøy Energi AS
 • Aurland Energiverk AS
 • Austevoll Kraftlag SA
 • Bindal Kraftlag SA
 • Drangedal Elverk KF
 • Finnås Kraftlag SA
 • Fusa Kraftlag SA
 • Hallingdal Kraftnett AS
 • Hammerfest Energi AS
 • Hemsedal Energi KF
 • Hjartdal e-verk AS
 • Høland og Setskog Elverk AS
 • Hålogaland Kraft AS
 • Indre Salten Energi AS
 • Kragerø Energi AS
 • Krødsherad everk KF
 • Luster Energiverk AS
 • Lærdal Energi AS
 • Meløy Energi AS
 • Midt-Telemark Energi AS
 • Nettselskapet AS
 • Nord-Salten Kraft AS
 • Nordkraft nett
 • Nore Energi AS
 • Notodden Energi AS
 • Rakkestad Energi AS
 • Rauland Kraftforsyningslag SA
 • Repvåg Kraftlag SA
 • Ringeriks-Kraft Nett AS
 • Rollag Everk SA
 • Skjåk Energi
 • Stange Energi Nett AS
 • Stranda Energi AS
 • Stryn Energi AS
 • Svorka Energi AS
 • Sør Aurdal Energi AS
 • Tinn Energi AS
 • Trollfjord Nett AS
 • Trøgstad Elverk
 • Valdres Energiverk AS
 • Vang Energiverk KF
 • VOKKS AS
 • Årdal Energi KF