Samhandlingsnett

Vi øker handlingsrommet til det lokale nettselskapet

Vis våre eiere

Samhandlingsnett

Som eierselskap får du tilgang til avtaler, pågående prosjekter, felles aktiviteter, forum og annen nyttig informasjon. 

Bli en av oss 

Nettalliansen er et kompetanse- og innkjøpssamarbeid eid av små og mellomstore nettselskap. Vi ivaretar eiernes interesser gjennom å etablere konkurransedyktige og attraktive fellestjenester som bidrar til å øke handlingsrommet til det lokale nettselskapet.

Nettalliansen er i sterk vekst og har for tiden 46 selskap på eiersiden med til sammen 290 000 nettkunder.

Nettalliansen skal sikre økt kostnadseffektivitet for sine eiere, og skalafordeler, samhandling og innovasjon er fokusområder. Dette skal være eiernes viktigste redskap for økt konkurransekraft, utvikling av nye forretningsområder samt utnyttelse av kompetansen seg i mellom gjennom lønnsom samordning av ressurser.

Innkjøp

Nettalliansen er tuftet på innkjøps- og kompetansesamarbeid for å styrke eiernes konkurransekraft. 

Fellestjenester

Nettalliansen etablerer fellestjenester som sikrer kostnadseffektivitet og forutsigbare støttetjenester. 

Innovasjon

Nettalliansen sikrer morgen-dagens løsninger og kompetanse, gjennom koordinert anvendelse av FoU-midler og samarbeid med industri og akademia.

Samhandling

Nettalliansen sikrer produktivitet og synergieffekter gjennom samhandling og kompetansedeling.

VÅRE EIERE

Nettalliansen ble opprettet som selskap i 2009, og har nå vokst til 46 nettselskaper på eiersiden. Selskapet har stor geografisk spredning og vil vokse ytterligere.

 • Andøy Energi AS
 • Aurland Energiverk AS
 • Austevoll Kraftlag SA
 • Ballangen Energi AS
 • Bindal Kraftlag SA
 • Drangedal Elverk KF
 • Finnås Kraftlag AS
 • Fitjar Kraftlag AS
 • Forsand Elverk AS
 • Hallingdal Kraftnett AS
 • Hammerfest Energi AS
 • Hardanger Energi AS
 • Hemsedal Energi KF
 • Hjartdal e-verk AS
 • Høland og Setskog Elverk AS
 • Hålogaland Kraft AS
 • Indre Salten Energi AS
 • Kragerø Energi AS
 • Krødsherad everk KF
 • Luster Energiverk AS
 • Lærdal Energi AS
 • Meløy Energi AS
 • Midt-Telemark Energi AS
 • Nord-Salten Kraft AS
 • Nordkraft nett
 • Nore Energi AS
 • Notodden Energi AS
 • Orkdal Energinett AS
 • Rakkestad Energi AS
 • Rauland Kraftforsyningslag SA
 • Repvåg Kraftlag SA
 • Ringeriks-Kraft Nett AS
 • Rollag Everk SA
 • Skjåk Energi
 • Stange Energi Nett AS
 • Stranda Energi AS
 • Stryn Energi AS
 • Suldal Elverk KF
 • Svorka Energi AS
 • Sør Aurdal Energi AS
 • Tinn Energi AS
 • Trollfjord Kraft AS
 • Trøgstad Elverk
 • Valdres Energiverk AS
 • Vang Energiverk KF
 • Årdal Energi KF